Truy cập nội dung luôn
Cơ cấu tổ chức

I. Hội đồng quản trị

1. Ông Huỳnh Thông Minh -  Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Ông Dương Văn Thọ - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
3. Ông Bùi Trọng Lực - Thành viên.
4. Ông Quách Minh Hiển - Thành viên.
5. Ông Vũ Minh Đức - Thành viên
6. Ông Cao Thế Khải - Thành viên.
7. Ông Huỳnh Trung Tín - Thành viên.
 

II. Ban Kiểm soát

1. Ông Lý Thanh Quang - Trưởng ban Kiểm soát.
2. Bà La Thuỵ Phiểng - Thành viên.
3. Bà Bùi Thị Thu Oanh - Thành viên.

III. Ban Tổng Giám đốc

1. Ông Bùi Trọng Lực  - Tổng Giám đốc.
2. Ông Lê Hoàng Thấm - Phó Tổng Giám đốc.
3. Ông Quách Minh Hiển - Phó Tổng Giám đốc.
4. Ông Vũ Minh Đức - Phó Tổng Giám đốc.

IV. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ

1. Phòng Tổ chức - Hành chính:
- Ông Ninh Quốc Tuấn - Trưởng phòng.
- Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó Trưởng phòng.
- Ông Nguyễn Trường Giang - Phó Trưởng phòng.
- Điện thoại: 0293.3876357
 
2. Phòng Tài chính - Kế toán:
- Ông Trần Hồng Đăng - Kế toán trưởng;
- Ông Phạm Mạnh Hùng - Phó Trưởng phòng.
- Điện thoại: 0293.3870436
 
3. Phòng Kế hoạch - Tổng hợp - Vật tư:
- Ông Cao Thế Khải - Trưởng phòng.
- Ông Huỳnh Đắc Sung - Phó Trưởng phòng.
- Ông Trần Trung Dũng - Phó Trưởng phòng.
- Điện thoại: 0293.3.870434
 
4. Phòng Kỹ thuật:
- Ông Lê Thanh Đấu -  Trưởng phòng.
- Ông Nguyễn Quốc Hiếu - Phó Trưởng phòng
- Ông Nguyễn Văn Vô - Phó Trưởng phòng.
- Điện thoại: 0293.3.870009.
 
5. Phòng Tin học - Quản lý khách hàng
- Ông Nguyễn Việt Tổng - Trưởng phòng.
- Bà Nguyễn Thanh Mai - Phó Trưởng phòng.
- Ông Nguyễn Trường Sơn - Phó Trưởng phòng.
- Điện thoại: 0293.3.870435

V. Các chi nhánh trực thuộc

1. Chi nhánh Cấp nước Vị Thanh 

- Ông Phạm Minh Hùng - Giám đốc.
- Ông Nguyễn Đăng Tám - Phó Giám đốc.
- Bà Nguyễn Thị Bích Tuyền - Phó Giám đốc.
- Địa chỉ trụ sở: Số 46A, đường Ngô Quốc Trị, Phường V, TP.Vị Thanh, 
tỉnh Hậu Giang.
- Điện thoại: 0293.3.870437
- Ngành nghề kinh doanh:
+ Khai thác, xử lý và cung cấp nước.
+ Thi công lắp đặt, xây dựng hệ thống cấp nước đô thị.
+ Sửa chữa và gia công cơ khí.
 
2. Chi nhánh Thoát nước - Công trình đô thị Vị Thanh
- Ông Nguyễn Dũng Tiến - Phó Giám đốc phụ trách.
- Ông Nguyễn Văn Đông - Phó Giám đốc.
- Ông Tăng Hoàng Khởi - Phó Giám đốc.
Ông Huỳnh Trung Tín - Phó Giám đốc.
- Địa chỉ trụ sở: Số 171, đường Trần Hưng Đạo, Phường V, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
- Điện thoại: 0293.3.877427       Fax: 0293.3.582269
- Ngành nghề kinh doanh:
+ Xây dựng, sửa chữa công trình đô thị, giao thông.
+ Quản lý các công trình công cộng, vệ sinh phân rác, cây xanh công viên, cây cảnh.
+ Sửa chữa, lắp đặt hệ thống thoát nước dân dụng và nạo vét cống rãnh.
+ Thiết kế và thi công hệ thống cấp thoát nước.
+ Dịch vụ chiếu sáng công cộng, nghĩa trang, thu gom vận chuyển và xử lý rác, vệ sinh môi trường.
 
3. Chi nhánh Thoát nước - Công trình đô thị Vị Thuỷ
- Ông Huỳnh Quốc Vĩnh - Giám đốc.
- Ông Phan Văn Tiến - Phó Giám đốc
- Địa chỉ trụ sở: Số 88A, đường Trần Hưng Đạo, Ấp 1, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thuỷ, tỉnh Hậu Giang.
- Điện thoại: 0293.3.573788   Fax: 0293.3.573788
- Ngành nghề kinh doanh:
+ Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại.
+ Xây dựng, sửa chữa, duy tu, quản lý các công trình đô thị công cộng.
+ Dịch vụ vệ sinh, thu gom, vận chuyển, xử lý rác, vệ sinh môi trường, nạo vét cống rãnh.
+ Dịch vụ chiếu sáng công cộng.
 
4. Chi nhánh Cấp thoát nước - Công trình đô thị thị xã Long Mỹ
- Ông Nguyễn Bá Nam - Giám đốc.
- Ông Phan Văn Linh - Phó Giám đốc.
- Bà Nguyễn Thị Cẩm - Phó Giám đốc.
- Địa chỉ trụ sở: Số 33, đường 3/2, KV 2, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.
- Điện thoại: 0293.3.871900   Fax: 0293.3.871900
- Ngành nghề kinh doanh:
+ Khai thác, xử lý và cung cấp nước.
+ Sản xuất và cung cấp nước sạch.
+ Thi công lắp đặt hệ thống cấp thoát nước đô thị, đèn chiếu sáng công cộng; quản lý, duy tu các công trình đô thị công cộng, dịch vụ vệ sinh phân rác, cây xanh, công viên.
 
5Chi nhánh Cấp thoát nước - Công trình đô thị huyện Long Mỹ
- Ông Lâm Hoàng Giáp - Giám đốc.
- Ông Trịnh Thế Hà - Phó Giám đốc.
- Địa chỉ trụ sở: Ấp 3, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.
- Điện thoại: 0293.3.874900.
- Ngành nghề kinh doanh:
+ Khai thác, xử lý và cung cấp nước.
+ Sản xuất và cung cấp nước sạch.
+ Thi công lắp đặt hệ thống cấp thoát nước đô thị, đèn chiếu sáng công cộng; quản lý, duy tu các công trình đô thị công cộng, dịch vụ vệ sinh phân rác, cây xanh, công viên.
 
6. Chi nhánh Cấp thoát nước - Công trình đô thị Phụng Hiệp
- ÔngTrần Văn Hiếu - Giám đốc.
- Ông Nguyễn Văn Long - Phó Giám đốc.
- Ông Huỳnh Văn Công Khanh - Phó Giám đốc.
- Ông Dương Duy Trung - Phó Giám đốc.
- Địa chỉ trụ sở: Thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.
- Điện thoại: 0293.6.266024   Fax: 0293.6.266024
- Ngành nghề kinh doanh:
+ Khai thác, xử lý và cung cấp nước.
+ Sản xuất và cung cấp nước sạch.
+ Thi công lắp đặt hệ thống cấp thoát nước đô thị, đèn chiếu sáng công cộng.
+ Quản lý, duy tu các công trình đô thị công cộng, dịch vụ vệ sinh phân rác, cây xanh công viên. 
 
7. Chi nhánh Cấp thoát nước - Công trình đô thị Ngã Bảy
- Ông Quách Minh Hiển- Giám đốc.
- Ông Dương Thanh Sang - Phó Giám đốc
- Ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Phó Giám đốc
- Địa chỉ trụ sở: Số 72, Khu vực 6, phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.
- Điện thoại: 0293.3.866248   Fax: 0293.3.868966
- Ngành nghề kinh doanh:
+ Khai thác, xử lý và cung cấp nước.
+ Sản xuất và cung cấp nước sạch.
+ Thi công lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, hệ thống đèn chiếu sáng công cộng và dân dụng.
+ Quản lý các công trình đô thị công cộng dịch vụ vệ sinh phân rác, cây xanh.
 
8. Chi nhánh Cấp thoát nước - Công trình đô thị Châu Thành
- Ông Lương Hoàng Nghĩa - Giám đốc.
- Ông Trương Thanh Tiền - Phó Giám đốc.
- Ông Ngô Thanh Hiền - Phó Giám đốc.
- Địa chỉ trụ sở: Tỉnh lộ 925, ấp Thuận Hưng, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
- Điện thoại: 0293.3.956720   Fax: 0293.3.956720
- Ngành nghề kinh doanh:
+ Khai thác, xử lý và cung cấp nước.
+ Thi công, lắp đặt, sửa chữa hệ thống cấp thoát nước đô thị.
+ Dịch vụ vệ sinh phân rác, chăm sóc, duy tu các công trình đô thị công cộng như: Đèn chiếu sáng, công viên, cây xanh.
 
9. Chi nhánh Cấp thoát nước - Công trình đô thị Châu Thành A
- Ông Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc.
- Bà Trần Thị Kim Loan - Phó Giám đốc.
- Địa chỉ trụ sở: Ấp Nhơn Thuận 1A, Thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.
- Điện thoại: 0293.3.605949   Fax: 0293.3.951917
- Ngành nghề kinh doanh:
+ Khai thác, xử lý và cung cấp nước.
+ Thi công lắp đặt hệ thống cấp thoát nước đô thị.
+ Duy tu, bảo dưỡng các công trình đô thị công cộng đèn chiếu sáng, công viên cây xanh.
+ Dịch vụ vệ sinh phân rác.
 
VI. Công ty con: Công ty TNHH MTV Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng Cửu Long
- Ông Nguyễn Dũng Tiến - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty.
- Địa chỉ trụ sở: đường Nguyễn Trung Trực, ấp Nhơn Thuận 1A, Thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.
- Điện thoại: 02933.947788.
- Ngành nghề kinh doanh: 
+ Lắp đặt hệ thống, cấp, thoát nước,...
+ Lắp đặt hệ thống xây dựng, xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng;
+ Xây dựng công trình điện, đường bộ, thủy, nhà để ở, nhà không để ở;
+ Khai thác, xử lý và cung cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải;..
+ Trồng cây, nuôi trồng gia cầm, thủy sản, sản xuất đồ uống, sản xuất bê tông...
+ Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp;
+ Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê...
 

VIDEO CLIP VIDEO CLIP

Không tìm thấy dữ liệu.
 
Thông Tin Liên Hệ
 
Đ/C: 263, Trần Hưng Đạo, Phường V, TP. Vị Thanh, Hậu Giang.
ĐT: 0293 3876 357
FAX:0293 3876 357
Giờ làm việc: 7h00 - 11h00
                        13h00 - 17h00 
Ngày nghỉ:     Thứ 7 và Chủ Nhật
 
Đường dây nóng tại các đơn vị trực thuộc: 
Phòng Tin học - QLKH: 0293.3870.435
1.Cấp nước Vị Thanh: 0293.3870.437
2.TN-CTĐT Vị Thanh: 0293.3877.427 
3.TX Long Mỹ: 0293.3871.900
4.H.Long Mỹ: 0293.3874.900
5.Vị Thủy: 0293.3573.788
6.Châu Thành A: 0293.3947.788
7.Châu Thành: 0293.3956.720
8.Ngã Bảy: 0293.3866.248
9.Phụng Hiệp: 0293.3994.569

 

 

LƯỢT TRUY CẬP LƯỢT TRUY CẬP

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 78
  Tổng lượt truy cập: 80927

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG