Truy cập nội dung luôn
Cơ cấu tổ chức

I. Hội đồng quản trị

1. Ông Huỳnh Thông Minh -  Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Ông Dương Văn Thọ - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
3. Ông Bùi Trọng Lực - Thành viên.
4. Ông Quách Minh Hiển - Thành viên.
5. Ông Vũ Minh Đức - Thành viên
6. Ông Cao Thế Khải - Thành viên.
7. Ông Huỳnh Trung Tín - Thành viên.
 

II. Ban Kiểm soát

1. Ông Lý Thanh Quang - Trưởng ban Kiểm soát.
2. Bà La Thuỵ Phiểng - Thành viên.
3. Bà Bùi Thị Thu Oanh - Thành viên.

III. Ban Tổng Giám đốc

1. Ông Bùi Trọng Lực  - Tổng Giám đốc.
2. Ông Lê Hoàng Thấm - Phó Tổng Giám đốc.
3. Ông Quách Minh Hiển - Phó Tổng Giám đốc.
4. Ông Vũ Minh Đức - Phó Tổng Giám đốc.

IV. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ

1. Phòng Tổ chức - Hành chính:
- Ông Ninh Quốc Tuấn - Trưởng phòng.
- Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó Trưởng phòng.
- Ông Nguyễn Trường Giang - Phó Trưởng phòng.
- Điện thoại: 0293.3876357
 
2. Phòng Tài chính - Kế toán:
- Ông Trần Hồng Đăng - Kế toán trưởng;
- Ông Phạm Mạnh Hùng - Phó Trưởng phòng.
- Điện thoại: 0293.3870436
 
3. Phòng Kế hoạch - Tổng hợp - Vật tư:
- Ông Cao Thế Khải - Trưởng phòng.
- Ông Huỳnh Đắc Sung - Phó Trưởng phòng.
- Ông Trần Trung Dũng - Phó Trưởng phòng.
- Điện thoại: 0293.3.870434
 
4. Phòng Kỹ thuật:
- Ông Lê Thanh Đấu -  Trưởng phòng.
- Ông Nguyễn Quốc Hiếu - Phó Trưởng phòng
- Ông Nguyễn Văn Vô - Phó Trưởng phòng.
- Điện thoại: 0293.3.870009.
 
5. Phòng Tin học - Quản lý khách hàng
- Ông Nguyễn Việt Tổng - Trưởng phòng.
- Bà Nguyễn Thanh Mai - Phó Trưởng phòng.
- Ông Nguyễn Trường Sơn - Phó Trưởng phòng.
- Điện thoại: 0293.3.870435

V. Các chi nhánh trực thuộc

1. Chi nhánh Cấp nước Vị Thanh 

- Ông Phạm Minh Hùng - Giám đốc.
- Ông Nguyễn Đăng Tám - Phó Giám đốc.
- Bà Nguyễn Thị Bích Tuyền - Phó Giám đốc.
- Địa chỉ trụ sở: Số 46A, đường Ngô Quốc Trị, Phường V, TP.Vị Thanh, 
tỉnh Hậu Giang.
- Điện thoại: 0293.3.870437
- Ngành nghề kinh doanh:
+ Khai thác, xử lý và cung cấp nước.
+ Thi công lắp đặt, xây dựng hệ thống cấp nước đô thị.
+ Sửa chữa và gia công cơ khí.
 
2. Chi nhánh Thoát nước - Công trình đô thị Vị Thanh
- Ông Nguyễn Dũng Tiến - Phó Giám đốc phụ trách.
- Ông Nguyễn Văn Đông - Phó Giám đốc.
- Ông Tăng Hoàng Khởi - Phó Giám đốc.
Ông Huỳnh Trung Tín - Phó Giám đốc.
- Địa chỉ trụ sở: Số 171, đường Trần Hưng Đạo, Phường V, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
- Điện thoại: 0293.3.877427       Fax: 0293.3.582269
- Ngành nghề kinh doanh:
+ Xây dựng, sửa chữa công trình đô thị, giao thông.
+ Quản lý các công trình công cộng, vệ sinh phân rác, cây xanh công viên, cây cảnh.
+ Sửa chữa, lắp đặt hệ thống thoát nước dân dụng và nạo vét cống rãnh.
+ Thiết kế và thi công hệ thống cấp thoát nước.
+ Dịch vụ chiếu sáng công cộng, nghĩa trang, thu gom vận chuyển và xử lý rác, vệ sinh môi trường.
 
3. Chi nhánh Thoát nước - Công trình đô thị Vị Thuỷ
- Ông Huỳnh Quốc Vĩnh - Giám đốc.
- Ông Phan Văn Tiến - Phó Giám đốc
- Địa chỉ trụ sở: Số 88A, đường Trần Hưng Đạo, Ấp 1, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thuỷ, tỉnh Hậu Giang.
- Điện thoại: 0293.3.573788   Fax: 0293.3.573788
- Ngành nghề kinh doanh:
+ Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại.
+ Xây dựng, sửa chữa, duy tu, quản lý các công trình đô thị công cộng.
+ Dịch vụ vệ sinh, thu gom, vận chuyển, xử lý rác, vệ sinh môi trường, nạo vét cống rãnh.
+ Dịch vụ chiếu sáng công cộng.
 
4. Chi nhánh Cấp thoát nước - Công trình đô thị thị xã Long Mỹ
- Ông Nguyễn Bá Nam - Giám đốc.
- Ông Phan Văn Linh - Phó Giám đốc.
- Bà Nguyễn Thị Cẩm - Phó Giám đốc.
- Địa chỉ trụ sở: Số 33, đường 3/2, KV 2, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.
- Điện thoại: 0293.3.871900   Fax: 0293.3.871900
- Ngành nghề kinh doanh:
+ Khai thác, xử lý và cung cấp nước.
+ Sản xuất và cung cấp nước sạch.
+ Thi công lắp đặt hệ thống cấp thoát nước đô thị, đèn chiếu sáng công cộng; quản lý, duy tu các công trình đô thị công cộng, dịch vụ vệ sinh phân rác, cây xanh, công viên.
 
5Chi nhánh Cấp thoát nước - Công trình đô thị huyện Long Mỹ
- Ông Lâm Hoàng Giáp - Giám đốc.
- Ông Trịnh Thế Hà - Phó Giám đốc.
- Địa chỉ trụ sở: Ấp 3, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.
- Điện thoại: 0293.3.874900.
- Ngành nghề kinh doanh:
+ Khai thác, xử lý và cung cấp nước.
+ Sản xuất và cung cấp nước sạch.
+ Thi công lắp đặt hệ thống cấp thoát nước đô thị, đèn chiếu sáng công cộng; quản lý, duy tu các công trình đô thị công cộng, dịch vụ vệ sinh phân rác, cây xanh, công viên.
 
6. Chi nhánh Cấp thoát nước - Công trình đô thị Phụng Hiệp
- ÔngTrần Văn Hiếu - Giám đốc.
- Ông Nguyễn Văn Long - Phó Giám đốc.
- Ông Huỳnh Văn Công Khanh - Phó Giám đốc.
- Ông Dương Duy Trung - Phó Giám đốc.
- Địa chỉ trụ sở: Thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.
- Điện thoại: 0293.6.266024   Fax: 0293.6.266024
- Ngành nghề kinh doanh:
+ Khai thác, xử lý và cung cấp nước.
+ Sản xuất và cung cấp nước sạch.
+ Thi công lắp đặt hệ thống cấp thoát nước đô thị, đèn chiếu sáng công cộng.
+ Quản lý, duy tu các công trình đô thị công cộng, dịch vụ vệ sinh phân rác, cây xanh công viên. 
 
7. Chi nhánh Cấp thoát nước - Công trình đô thị Ngã Bảy
- Ông Quách Minh Hiển- Giám đốc.
- Ông Dương Thanh Sang - Phó Giám đốc
- Ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Phó Giám đốc
- Địa chỉ trụ sở: Số 72, Khu vực 6, phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.
- Điện thoại: 0293.3.866248   Fax: 0293.3.868966
- Ngành nghề kinh doanh:
+ Khai thác, xử lý và cung cấp nước.
+ Sản xuất và cung cấp nước sạch.
+ Thi công lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, hệ thống đèn chiếu sáng công cộng và dân dụng.
+ Quản lý các công trình đô thị công cộng dịch vụ vệ sinh phân rác, cây xanh.
 
8. Chi nhánh Cấp thoát nước - Công trình đô thị Châu Thành
- Ông Lương Hoàng Nghĩa - Giám đốc.
- Ông Trương Thanh Tiền - Phó Giám đốc.
- Ông Ngô Thanh Hiền - Phó Giám đốc.
- Địa chỉ trụ sở: Tỉnh lộ 925, ấp Thuận Hưng, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
- Điện thoại: 0293.3.956720   Fax: 0293.3.956720
- Ngành nghề kinh doanh:
+ Khai thác, xử lý và cung cấp nước.
+ Thi công, lắp đặt, sửa chữa hệ thống cấp thoát nước đô thị.
+ Dịch vụ vệ sinh phân rác, chăm sóc, duy tu các công trình đô thị công cộng như: Đèn chiếu sáng, công viên, cây xanh.
 
9. Chi nhánh Cấp thoát nước - Công trình đô thị Châu Thành A
- Ông Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc.
- Bà Trần Thị Kim Loan - Phó Giám đốc.
- Địa chỉ trụ sở: Ấp Nhơn Thuận 1A, Thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.
- Điện thoại: 0293.3.605949   Fax: 0293.3.951917
- Ngành nghề kinh doanh:
+ Khai thác, xử lý và cung cấp nước.
+ Thi công lắp đặt hệ thống cấp thoát nước đô thị.
+ Duy tu, bảo dưỡng các công trình đô thị công cộng đèn chiếu sáng, công viên cây xanh.
+ Dịch vụ vệ sinh phân rác.
 

VIDEO CLIP VIDEO CLIP

Không tìm thấy dữ liệu.
 
Thông Tin Liên Hệ
Đ/C: 263, Trần Hưng Đạo, P. V, TP.Vị Thanh, Hậu Giang.
ĐT: 0293 3876 357
FAX:0293 3876 357
Giờ làm việc: 7h00 - 11h00
                        13h00 - 17h00 
Ngày nghỉ:     Thứ 7 và Chủ Nhật
 
Đường dây nóng tại các đơn vị trực thuộc: 
Phòng Tin học - QLKH: 0293.3870.435
1. Cấp nước Vị Thanh:0293.3870.437
2. TN-CTĐT Vị Thanh: 0293.3877.427 
3. TX Long Mỹ: 0293.3871.900
4. H.Long Mỹ: 0293.3874.900
5. Vị Thủy: 0293.3573.788
6. Châu Thành A: 0293.3947.788
7. Châu Thành: 0293.3956.720
8. Ngã Bảy: 0293.3866.248
9.Phụng Hiệp: 0293.3994.569

 

 

 

LƯỢT TRUY CẬP LƯỢT TRUY CẬP

  Đang truy cập : 4
  Hôm nay: 152
  Tổng lượt truy cập: 66994

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG